Kan bedrifter bli mer suksessfulle av OKR?

Bedrifter ønsker alltid å bli mer effektive og lønnsomme på flere måter. En av måten man kan gjøre det på, er å bruke OKR som er et gjennomføringssystem. Mange store bedrifter som Netflix, Google, Amazon og Facebook bruker OKR som strategi for gjennomføring. På denne måten kan bedrifter fokusere på viktige mål som gjør at bedriften kan vokse og følge med på hvordan målene ligger an. Samtidig vil ansatte bli inspirert og få mer motivasjon dersom man vet hva som skal til, for at bedriften skal nå de målene som er satt.

I dette blogginnlegget skal jeg gå gjennom hva OKR er, hvorfor bedrifter burde innføre dette i virksomheten deres og hvordan de kan begynne med dette.

Hva er OKR?

OKR er en enkelt styringsrett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater (Inevo, Karl Phillip Lund, 18.12.19). OKR er et gjennomføringssystem som gjør det enklere for medarbeidere å prioritere gjeldende mål og arbeidsoppgaver den gitte perioden. I et OKR system, setter bedriften mål om hva de ønsker å oppnå, og delmål på hvordan de skal oppnå målet. Dette er et system som er laget for at det skal være enklere å gjennomføre de ideene bedriften har og at medarbeiderne i bedriften har oversikt over hva bedriften ønsker å oppnå til enhver tid.

OKR står for Objective Key results. Objective, er målet bedriften ønsker å oppnå. Key Results, handler om hvordan de har tenkt til å oppnå målet.

Hvorfor bør bedrifter benytte seg av OKR?

Det positive med å innføre OKR inn i en bedrift, er at medarbeiderne kan få god kunnskap om hva som er strategien til bedriften, samtidig som at medarbeiderne vil bli mer engasjerte og motiverte for å jobbe mot målene som bedriften har satt. Medarbeiderne kan få oversikt over hvordan de ligger an til å nå de målene og hva som må gjøres for å nå dem. Samtidig vil det være enklere for medarbeiderne å prioritere hva som er viktig og det øker motivasjonen, da alle jobber mot det samme målet. Det vil øke samarbeidet mellom medarbeiderne og skape et engasjement i bedriften. Samtidig vil bedriften spare mye tid og ressurser på å bruke OKR, da man jobber målrettet mot bestemte mål som vi gi bedriften en verdiskapning i fremtiden. Bedriften vil bruke mindre tid og ressurser på ting som ikke funker. Ved å bruke OKR, kan bedriften bli mer suksessfull da de klarer å gjennomføre målene de har satt seg.

Fordeler ved å benytte seg av OKR på er:

  • De viktigste målene blir prioritert og alle i bedriften vet hva som er viktig
  • Alle i bedriften vet hva som foregår og man vil kunne se hvordan man ligger an i forhold til målene
Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay 

Hvordan komme i gang med OKR?

Når en bedrift skal innføre OKR inn i virksomheten, anbefales det å begynne med en liten gruppe først som kan teste ut om dette funker for deres bedrift. Det anbefales at dette testes ut en periode, for eksempel et kvartal (Inevo, Karl Phillip Lund, 18.12.19). Godt samarbeid og flytende informasjon innad i gruppen er positivt. Det er viktig å holde møter der man kan diskutere, og avtale hvordan og hvor dette skal rapporteres, samt bli enig om tidsfrister. Det kan være lurt å ha workshops eller bli med på et foredrag om hvordan dette kan gjennomføres for å få innspill i hva som er lurt å begynne med først. Etter hvert som systemet har blitt godt tatt imot og man ønsker å utvide OKR videre i bedriften, kan man dele sine erfaringer og tips til andre innad i organisasjonen (Inevo, Karl Phillip Lund, 18.12.19).

Det er forskjellige måter bedriften kan velge å bruke OKR på. For en liten bedrift, vil de kanskje ha et felles mål om hva de skal oppnå den gitte perioden. Mens for større bedrifter, kan det være lurt at hver avdeling har egne mål for hvordan de skal oppnå bedriftens viktigste mål.

Hvordan lage gode Objectives og Key results?

Målet bør være kortfattet, og det bør inspirere og engasjere medarbeiderne til å nå målene. Samtidig bør målet ha en tidsfrist, slik at man har en tidsfrist å følge etter (Inevo, Karl Phillip Lund, 08.03.19). Tidsfristen kommer an på hva bedriften vil oppnå og når. For noen prosjekter kan det være lurt å ha et mål som egner seg til en kort tidsfrist, og andre prosjekter krever mer og det kan være et langsiktig mål. Et mål bør også være uavhengig, slik at det ikke finnes noen unnskyldninger for at målet ikke er nådd (Inevo, Karl Phillip Lund, 08.03.19). Som jeg nevnte tidligere, kan dette komme an på bedriftens størrelse. Der noen bedrifter bør kategorisere målene etter avdelinger, som betyr at de må ha flere mål. Mindre bedrifter som ikke har like mange avdelinger og medarbeidere, trenger kanskje ikke like mange mål.  

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay 

Når vi lager objectives, er det viktig å huske at dette er noe man ønsker å oppnå og som er målbart. Og må dermed ikke forveksles med Key results. Ett eksempel på hva objectives og key results kan være:

Objective: Opprett en attraktiv instagram-konto for bedriften innen mai 2021

KR1: Opprett instagram-kontoen

KR2: Del 8 innlegg

KR3: Innen mai 2021 bør kontoen ha 200 besøkende

OKR er et populært og godt gjennomføringssystem som gjør at bedrifter kan prioritere viktige mål for en rask og jevn fremdrift i bedriften. Ved å innføre et slikt system i bedriften, vil dette øke motivasjonen og engasjementet hos ansatte. Samtidig vil bedriften øke fokus på de gjeldende målene som er satt. Med et slik system kan bedrifter prioritere og gjennomføre handlinger, før man begynner på neste. På denne måten slipper bedriften halvferdige gjøremål og kan fokusere på det som er viktig. Dette vil spare bedriften for mye tid og ressurser i fremtiden. Bedrifter som jeg nevnte innledningsvis, har vist god suksess ved å følge denne strategien for gjennomføring.

Litteraturliste:

Inevo, OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021 av Karl Phillip Lund. 18 Desember 2019. Hentet 07.04.2021

Inevo, Hva er et godt OKR «objective» (ambisjon)? av Karl Phillip Lund. 08 Mars 2019. Hentet 07.04.2021

1 kommentar

Legg igjen en kommentar til Stine Sauro Hellsten Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *