Angrepet på kongressen – En konsekvens av sosiale medier

Sosiale medier vokser stadig, og vi finner nye plattformer å oppholde oss på. Twitter er en plattform som har vært på markedet lenge, men benyttes fortsatt i stor grad, den dag i dag. Donald Trump har lenge vært en aktiv bruker på Twitter, der han har hele 88,7 millioner følgere, noe som gjør at han snakker til veldig mange når han publiserer noe på Twitter.

Twitter er en plattform der en kan uttrykke sine meninger ved å publisere meldinger som kan leses av veldig mange mennesker. I dette blogginnlegget skal jeg gå gjennom hvordan sosiale medier påvirket angrepet mot kongressen og hvordan filterbobler og ekkokamre kan forsterke dette.

Angrepet 6. januar

Et eksempel på en negativ konsekvens av sosiale medier, er angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021. Ved å poste innhold på sosiale medier vil en kunne nå ut til veldig mange, og i dette tilfelle, Trumps tilhengere. Da Trump skjønte at han ville tape valget, valgte han å nå ut til sine tilhengere via Twitter for å skape en demonstrasjon, og oppfordret følgere til å møte opp utenfor kongressen. Donald Trump hadde hele 88,7 millioner følgere på Twitter, som gjør at det er veldig mange som leser det han skriver. Mange med samme meningene som Trump ønsket å møte opp til protest mot kongressen. Noen av meldingene Trump hadde lagt ut på Twitter for å få folk til å møte opp i demonstrasjon var «Den store protestsamlingen vil finne sted den 6. januar» og «Redningen kommer den 6.januar». Dette gjør at mange som har samme meninger som Trump blir påvirket til å delta demonstrasjonen som Trump har satt i gang.

Filterbobler og ekkokammer

Filterbobler og ekkokammere gjør at den informasjonen vi får til oss, blir forsterket. Dette gjør at den informasjon vi har søkt eller sett på tidligere, vil dukke opp i andre digitale plattformer og på sosiale medier. Dermed kommer vi i en filterboble, da vi kun får tildelt informasjon vi har søkt på tidligere, og vi vil til slutt kun se en side av saken. Dette gjør at vi får et ekkokammer, da den informasjonen blir forsterket ved at den samme informasjonen dukker opp hele tiden.

På grunn av at tilhengerne til daværende president Donald Trump befant seg i et såkalt ekkokammer, ønsket de ikke å høre på hva andre har å si. Da de mente at meningene til Trump kun var det som stemte og de ønsket å støtte Trump. Da demonstrasjonen var planlagt over lengre tid, var det mange politimenn som prøvde å stoppe demonstrantene underveis i protesten. Men denne informasjonen ville ikke demonstrantene lytte til, og fire liv gikk tapt denne dagen.

Konklusjon

Dersom ikke tilgangen til sosiale medier hadde vært like stor som den er i dag, ville nok ikke dette angrepet skjedd på samme måte, da det er veldig enkelt å nå ut til flere gjennom plattformer som Twitter. Trump med 88,7 millioner følgere, gjorde at mange av hans tilhengere møtte opp til demonstrasjon utenfor kongressen 6. januar. Dette er en negativ konsekvens av sosiale medier, da en lett kan oppfordre til store demonstrasjoner gjennom internett.  

Referanser

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

1 kommentar

  1. Hei Ann Marit! Dette er et interessant innlegg om en omdiskutert sak. Jeg syns du gjenforklarer og reflekterer rundt saken på en god måte – jeg kunne dog ønsket meg mer kildehenvisning i løpende tekst

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *